Doktorské studium

Studijní obor Biochemie

Název práce: Point-of-care imunoafinitní biosenzor s elektrochemickou detekcí

Školitel:

Oficiální zadání:
Náplní disertační práce bude vývoj, konstrukce a charakterizace elektrochemického imunosenzoru pracujícího na principu měření změny impedance. Detekce cílového analytu bude založena na afinitní reakci se specifickou protilátkou, přičemž jeden z interagujících partnerů bude imobilizován na povrch unikátně upravené elektrody. Po inkubaci se vzorkem dojde k navázání reakčního partnera a ke změně impedance elektrochemické cely. Celý biosenzor i unikátní elektronické obvody vyvíjené ve spolupráci s FEKT, VUT budou konstruovány v duchu point-of-care diagnostiky – minimální náklady, jednoduchost a robustnost. V rámci disertační práce budou proměřeny a optimalizovány chemické a biochemické aspekty modifikace elektrod biomolekulami a také elektrochemické vlastnosti celého detekčního systému. Výsledky disertační práce budou součástí většího celku vedoucího především k reálnému použití biosenzorů v praxi.
Poznámka:
Budoucí školitel: Mgr. Karel Lacina, Ph.D., CEITEC MU Téma je předběžně rezervováno pro studenta Bc. Jakuba Sopouška (učo 423048)


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 890628 od 2.8.2011