Doktorské studium

Studijní obor Materiálová chemie

Název práce: Predikce fázových diagramů nanoslitin

Školitel: doc. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.

Předběžné zadání:
Práce je zaměřena na studium nanočástic binárních a ternárních slitin zejména přechodných prvků případně kvantových teček. Cílem práce budou výpočty povrchové energie a povrchového napětí nanočástic metodami ab-initio. Získané výsledky uchazeč použije pro vyhodnocení energie nanočástic zahrnující povrchový příspěvek. Tyto výstupy pak budou použity pro výpočty a predikce fázových diagramu nanoslitin za použití metody CALPHAD. Získané výsledky budou konfrontovány s experimentálními. Práce bude doplněna výpočty termodynamické stability nanočástic. Práce bude vykonávána v souladu s projektem GACR 14-12653S "Stabilita a fázové rovnováhy binárních nanočástic kovů"
Literatura:
Inorganic nanoparticles :synthesis, applications, and perspectives. Edited by Claudia Altavilla - Enrico Ciliberto. Boca Raton: CRC Press, 2011. xviii, 558. ISBN 9781439817612., Nanomaterials and nanochemistry. Edited by Catherine Bréchignac - Philippe Houdy - Marcel Lahmani. Berlin: Springer, 2007. xxx, 747. ISBN 9783540729921.
Poznámka:
Upřesnění tématu bude provedeno na základě pohovoru uchazeče a školitele.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 976550 od 2.8.2011