Doktorské studium

Studijní obor Fyzika kondenzovaných látek

Název práce: Příprava a charakterizace aktivních polovodičových součástek

Školitel:

Oficiální zadání:
Aktivní součástky nachází v optice široké uplatnění například jako polarizátory, modulátory nebo detektory. Hlavní náplní této práce bude problematika jejich uplatnění pro studium optických vlastností materiálů v terahertzové oblasti. Tato spektrální oblast je předmětem intenzívního výzkumu posledních let díky dostupnosti nových typů zdrojů tohoto záření, možnostem uplatnění metamateriálů a aplikacím THz záření např. v nedestruktivním testování a neinvazivním vyšetřování. V práci bude proveden návrh a simulace součástek založených na keramikách i na polovodičových materiálech, jejich příprava v čistých prostorách na ÚFKL a měření jejich vlastností elektrickými i optickými metodami.
Literatura:
DIMITRIJEV, Sima. Principles of semiconductor devices. New York, N.Y.: Oxford University Press, 2006. xviii, 588. ISBN 0-19-516113-0., KASAP, S. O., Harry E. RUDA a Yang G. BOUCHER. Cambridge illustrated handbook of optoelectronics and photonics. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. v, 568 s. ISBN 978-0-521-81596-3., SINZINGER, Stefan a Jürgen JAHNS. Microoptics. 2nd, rev. and enl. ed. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GambH & Co. KGaA, 2003. xiv, 433 s. ISBN 3-527-40355-8.
Poznámka:
Vedoucím disertačním práce bude po schválení vědeckou radou: doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D., učo 855


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 976512 od 2.8.2011