Doktorské studium

Studijní obor Biochemie

Název práce: Příprava a charakterizace samoskladných nanosystémů na bázi liposomů pro konstrukci vakcín a cílených terapeutik

Školitel: doc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.

Oficiální zadání:
Práce je zaměřena na moderní metody přípravy liposomů (mikrofluidní směšování) a jejich charakterizaci pomocí dynamického rozptylu světla, elektornové mikroskopie, FFF (field flow frakcionace) a NTA (nanoparticle tracking analysis). Vazba proteinů a polysacharidů bude prováděna metodami biokonjugační chemie a novými přístupy „click“ chemie. Pro komplexní charakterizaci budou využívány metody AFM (atomic force microscopy), FFF a GPC, elektroforetické metody (PAGE a imunobloting), CD a fluorescenční spektroskopie), termální metody (ICT, DSC). Cílem práce je vytvořit technologickou platformu pro konstrukci nových rekombinantních vakcín a cílených protinádorových terapeutik.
Poznámka:
Školitel: doc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. (turanek@vri.cz; tel: 732813577)


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 884561 od 2.8.2011