Doktorské studium

Studijní obor Biochemie

Název práce: Příprava a charakterizace virových pseudotypů

Školitel: doc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.

Oficiální zadání:
Práce je zaměřena na přípravu a komplexní charakterizaci virových pseudotypů, které lze využít pro vývoj vakcín a testování jejich účinku (neutralizační protilátky, stimulace buněčné imunity) v in vitro systémech. Student zvládne metody přípravy virových pseudotypů a jejich purifikace (ultracentrifugace, FFF, GPC), metody charakterizace (AFM, elektronová mikroskopie, FFF/MALS), elektroforéza (PAGE, imunobloting), DSC a ITC. Součástí metodické průpravy bude také zvládnutí práce s tkáňovými kulturami a biotechnologické metody přípravy virových pseudotypů. Součástí studia budou také stáže na pracovišti v Gillinghamu (University of Kent) pod vedením prof. Tempertona.
Poznámka:
Školitel: doc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. (turanek@vri.cz; tel: 732813577), Konzultant (prof. Niegel Temperton, Ph.D. University of Kent).


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 888659 od 2.8.2011