Doktorské studium

Studijní obor Biochemie

Název práce: Příprava nanočástic na bázi liposomů a SLN (solid lipid nanoparticles) nesoucích syntetické imunomodulátory pro konstrukci imunoterapeutik a adjuvans

Školitel: doc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.

Oficiální zadání:
Práce je zaměřena na přípravu a charakterizaci lipidních nanočástic (liposomy, micely, SLN) jako nosičů syntetických látek s imunomodulačními vlastnostmi. Tyto systémy jsou vyvíjeny pro aplikaci v kombinované protinádorové imuno-chemoterapii a pro konstrukci moderních rekombinantních vakcín. Pro komplexní charakterizaci budou využívány zejména metody elektronové mikroskopie, konfokální mikroskopie, AFM (atomic force microscopy), FFF a HPLC/GPC. Student zvládne také metody práce s in vitro modely na buněčných liniích. Spolupráce bude probíhat s pracovištěm VŠCHT (Dr. Ledvina) a UP Olomouc (prof. M. Raška).
Poznámka:
Školitel: doc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. (turanek@vri.cz; tel: Konzultant: RNDr. Miroslav Ledvina, Ph.D. 731 447 863; miroslav.ledvina@vscht.cz


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 884225 od 2.8.2011