Doktorské studium

Studijní obor Anorganická chemie

Název práce: Příprava polyjaderných molekulárních prekurzorů fosforečnanů a křemičitanů kovů

Školitel: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.


Literatura:
CHYBA, Jan, Zdeněk MORAVEC, Martin JANÍČEK, Martin KEJÍK, Marek NEČAS a Jiří PINKAS. Molecular Metallophosphate Precursors for Nonhydrolytic Transformations. In MOLMAT 2010 Conference, Montpellier, France. 1. vyd. Montpellier: MOLMAT, 2010. s. P316, 1 s., CHYBA, Jan, Zdeněk MORAVEC, Marek NEČAS, Sanjay MATHUR a Jiří PINKAS. Construction of Larger Molecular Aluminophosphate Cages from the Cyclic Four-Ring Building Unit. Inorganic Chemistry, Spojené státy americké: American Chemical Society, Washington DC, 2014, roč. 53, č. 7, s. 3753-3762. ISSN 0020-1669. doi:10.1021/ic500083a., CHYBA, Jan, Zdeněk MORAVEC, Marek NEČAS, Sanjay MATHUR a Jiří PINKAS. Nonaqueous synthesis of molecular zinc amide phosphate. Journal of Organometallic Chemistry, Lausanne: Elsevier Science, 2014, roč. 749, Jan, s. 197-203. ISSN 0022-328X. doi:10.1016/j.jorganchem.2013.09.040.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 980709 od 2.8.2011