Doktorské studium

Studijní obor Chemie životního prostředí

Název práce: Profilování metabolických biomarkerů v biologických vzorcích pomocí tandemové hmotnostní spektrometrie

Školitel: PharmDr. Zdeněk Spáčil, Ph.D.

Předběžné zadání:
Lidský metabolismus je neustále ovlivňován expozičními faktory (např. chemickými látkami z prostředí), což vede ke změnám, které mají dopad na zdravotní stav a mohou vést ke vzniku onemocnění. Metabolomika, celkové hodnocení nízkomolekulárních intermediátů a produktů metabolických drah, umožňuje tyto změny zdravotního stavu účinně detekovat a hodnotit. Příprava disertační práce bude zaměřena především na vývoj analytických metod k profilování metabolických biomarkerů pomocí nejmodernějších technik hmotnostní spektrometrie. Orbitrap hmotnostní analyzátor s ultra vysokým rozlišením, hmotnostní analyzátor ToF, trojitý kvadrupól a další špičkové vybavení na pracovišti umožní motivovanému uchazeči vypracovat vysoce kvalitní disertační práci na světové úrovni.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 927554 od 2.8.2011