Doktorské studium

Studijní obor Fyzická geografie

Název práce: Prostorová a časová variabilita povrchových teplot ve střední Evropě

Školitel: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.

Předběžné zadání:
Sestavte přehled současných možností družicové klimatologie ke studiu variability povrchových teplot (Land Surface Temperatures - LST). Analyzujte současné trendy ve vývoji LST s ohledem na globální změnu klimatu a porovnejte je s trendy hlavních meteorologických prvků a vybraných klimatologických charakteristik.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 979492 od 2.8.2011