Doktorské studium

Studijní obor Matematická analýza

Název práce: Prostory řešení skoroperiodických diferenčních systémů

Školitel: doc. RNDr. Michal Veselý, Ph.D.

Oficiální zadání:
Smyslem práce je zaměřit se na studium struktury množin skoroperiodických a neskoroperiodických řešení jistých homogenních lineárních diferenčních systémů se zadávajícími maticemi z obecných těles. Cílem pak je prohloubení dnes známých výsledků s důrazem na speciální případy tvořené např. kvaziperiodickými či limitně periodickými systémy. Součástí práce rovněž mohou být výsledky o diferenciálních skoroperiodických systémech v Banachových prostorech.
Literatura:
AGARWAL, Ravi P. Difference equations and inequalities : theory, methods, and applications. 2nd ed., revised and expande. New York: Marcel Dekker, 2000. xiii, 971. ISBN 0824790073., CORDUNEANU, C. Almost periodic functions. Edited by N. Gheorghiu - Viorel Barbu, Translated by Gitta Berstein - Eugene Tom. 2nd Eng. ed. New York, N.Y.: Chelsea Publishing Company, 1989. x, 257. ISBN 0828403317., CORDUNEANU, C. Almost periodic functions. Edited by N. Gheorghiu - Viorel Barbu, Translated by Gitta Berstein - Eugene Tom. 2nd Eng. ed. New York, N.Y.: Chelsea Publishing Company, 1989. x, 257. ISBN 0828403317., HASIL, Petr a Michal VESELÝ. Limit periodic linear difference systems with coefficient matrices from commutative groups. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, Maďarsko: Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2014, roč. 2014, č. 23, s. 1-25. ISSN 1417-3875., HASIL, Petr a Michal VESELÝ. Almost periodic transformable difference systems. Applied Mathematics and Computation, Spojené státy americké: Elsevier, 2012, roč. 218, č. 9, s. 5562-5579. ISSN 0096-3003. doi:10.1016/j.amc.2011.11.050., VESELÝ, Michal. Almost periodic homogeneous linear difference systems without almost periodic solutions. Journal of Difference Equations and Applications, Taylor and Francis, 2012, roč. 18, č. 10, s. 1623-1647. ISSN 1023-6198. doi:10.1080/10236198.2011.585984., VESELÝ, Michal a Petr HASIL. Limit periodic homogeneous linear difference systems. Applied Mathematics and Computation, Elsevier, 2015, roč. 265, August, s. 958-972. ISSN 0096-3003. doi:10.1016/j.amc.2015.06.008.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 976510 od 2.8.2011