Doktorské studium

Studijní obor Antropologie

Název práce: Rekonstrukce a simulace s počítačovou podporou jako způsob prezentace důkazů ve forenzní antropologii a soudním lékařství

Školitel: doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.

Oficiální zadání:
Cílem dizertační práce je specifikovat formální náležitosti, které by měl splňovat nový výstup znaleckého zkoumání v trestním řízení v oborech kriminalistika a zdravotnictví. Koncepce je svázána s rozvojem inovativního neinvazivního přístupu k vyšetření lidského těla po smrti s využitím radiodiagnostickým postupů, trojrozměrné vizualizace lidského těla a počítačové podpory při modelování trestních událostí. Cíle budou realizovány pomocí čtyř skupin modelových znaleckých případů - střelné poranění, dopravní nehoda, pád z výšky a ozbrojená loupež, u kterých se předpokládá hlavní uplatnění navrhovaných postupů. Postupy pro vytvoření 3D digitálního znaleckého posudku budou optimalizovány konfrontací s tradičními metodami znaleckého zkoumání v daných oborech (soudní pitva, fotografická dokumentace, ilustrace diagnózy pomocí schémat apod.) a na základě zpětné vazby od cílových skupin (experimentální testování, dotazníky, rozhovory).
Poznámka:
Doporučená literatura: 1. Jurda, M., P. Urbanová. Sex and ancestry assessment of Brazilian crania using semi-automatic mesh processing tools. Legal Medicine, Elsevier, 2016, vol. 23, november 2016, s. 34-43. 2. Kučerová, Štěpánka, Miroslav Šafr, Michaela Ublová, Petra Urbanová, Petr Hejna. Využití RTG vyšetření v soudním lékařství. Soudní lékařství, 2014, 59/3 3. Leipner A, Baumeister R, Thali MJ, Braun M, Dobler E, Ebert LC. Multi-camera system for 3D forensic documentation. Forensic Sci Int. 2016;261:123-128. 4. Ludwig A, Fraser J. Effective use of forensic science in volume crime investigations: identifying recurring themes in the literature. Sci Justice. 2014 Jan;54(1):81-88. 5. Planka, B. Balistikcké aplikace 3D animací místa činu. Závěrečná zpráva úkolu VaV. Policie ČR, Kriminalistický ústav Praha, 2013. 6. Rüegger CM, Bartsch C, Martinez RM, Ross S, Bolliger SA, Koller B, Held L, Bruder E, Bode PK, Caduff R, Frey B, Schäffer L, Bucher HU. Minimally invasive, imaging guided virtual autopsy compared to conventional autopsy in foetal, newborn and infant cases: study protocol for the paediatric virtual autopsy trial. BMC Pediatr. 2014 Jan 20;14:15. 7. Slot L, Larsen PK, Lynnerup N. Photogrammetric documentation of regions of interest at autopsy--a pilot study. J Forensic Sci. 2014 Jan;59(1):226-30. 8. Thali, Michael J., et al. Virtopsy, a new imaging horizon in forensic pathology: virtual autopsy by postmortem multislice computed tomography (MSCT) and magnetic resonance imaging (MRI)-a feasibility study. Journal of Forensic Sciences 48.2 (2003): 386-403. 9. Urbanová, Petra - Hejna, Petr - Jurda, Mikoláš. Testing photogrammetry-based techniques for three-dimensional surface documentation in forensic pathology. Forensic Science International, 2015, vol. 250, no. 1, 77-86. 10. Urbanová, P. Performance of Distance-based Matching Algorithms in 3D Face Identification. 2016. Egyptian Journal of Forensic Sciences 6: 135-151. 11. Urbanová, Petra - Ross, Ann H. Advanced Methods in 3-D Craniofacial Morphological Analysis. In Biological Distance Analysis. Forensic and Bioarchaeological Perspectives, Marin A. Pilloud, Joseph T. Hefner (eds), New York : Elsevier, 2016, pp. 61-90. 12. Urbanová, P., Ross, A., Jurda, M., Šplíchalová, I. The virtual approach to the assessment of skeletal injuries in human skeletal remains of forensic importance. Journal of Forensic and Legal Medicine, 2017. 13. Urbanová P, Jurda M, Čuta M. Záznam a analýza digitálních dat v antropologii. Brno: MUNI Press; 2015. 14. Buck U, Naether S, Räss B, Jackowski C, Thali MJ. Accident or homicide-virtual crime scene reconstruction using 3D methods. Forensic Sci Int. 2013 Feb 10;225(1-3):75-84. 15. Clliford, M. Kinlock, K. The use of computer simulation evidence in court. Computer Law and Security Report 24, 2007, 169-175. 16. Ma M, Zheng H, Lallie H. Virtual reality and 3D animation in forensic visualization. J Forensic Sci. 2010 Sep;55(5):1227-31. 17. Noond, J, Schofield, D., March, J. Visualising the scene: computer graphics and evidence presentation. Science and Justice 2002, 42/2, 89-95. 18. Schofield, D. (2011). Playing with evidence: Using video games in the courtroom. Journal of Entertainment Computing, Special Issue: Video Games as Research Instruments, 2(1): 47-58. 19. Errikson D, Thompson TJU, Rankin BWJ. The application of 3D visualization of osteological trauma for the courtroom: A critical review. J Forensic Radio Imaging 2014; 2: 132-7.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1038085 od 2.8.2011