Doktorské studium

Studijní obor Molekulární a buněčná biologie

Název práce: Reorganizace a modifikace chromatinu po působení chemoterapeutik a její význam při regulaci transkripce

Školitel:


Poznámka:
Po formálním schválení Vědeckou radou PřF MU práci jako školitel povede doc. Václav Brázda.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 889524 od 2.8.2011