Doktorské studium

Studijní obor Bio-omika

Název práce: Repeatome evolution in crucifers

Školitel: doc. Mgr. Martin Lysák, Ph.D., DSc.

Oficiální zadání:
Repeats are prominent componenents of plant genomes. The work will be centred on analysis of diversity and evolution of repetitive elements in crucifer genomes using next-generation sequencing platforms. The evolution of sequenced repeatomes will be analyzed within existin and newly built phylogenetic frameworks.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 925527 od 2.8.2011