Doktorské studium

Studijní obor Fyzická geografie

Název práce: Řešení územních systémů ekologické stability krajiny s ohledem na krajinný ráz území

Školitel:


Poznámka:
Školitel RNDr. Martin Culek, Ph.D. musí být schválen VR fakulty.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 778776 od 2.8.2011