Doktorské studium

Studijní obor Genomika a proteomika

Název práce: Role chromozomových přestaveb a trendy evoluce karyotypu rostlin

Školitel: doc. Mgr. Martin Lysák, Ph.D., DSc.

Předběžné zadání:
Student bude zkoumat principy a roli chromosomových přestaveb ve speciaci a kladogenezi cévnatých rostlin. Vedou chromosomové přestavby a strukturální změny karyotypu k repodrukční izolaci, speciaci a klodogenezi?


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 884754 od 2.8.2011