Doktorské studium

Studijní obor Genomika a proteomika

Název práce: Role cytokininy regulovatelných EXPANSINů v kontrole vlastností a vývoje buněčné stěny v Arabidopsis

Školitel: Mgr. Markéta Šámalová, Ph.D.

Předběžné zadání:
Naše laboratoř se zabývá studiem signálních drah rostlinných hormonů, zejména cytokininů (CK), které se podílejí na vývoji modelové rostliny Arabidopsis thaliana. Nejnovější výsledky ukazují na novou skupinu genů, EXPANSINů, které jsou regulovatelné CK a udávají vlastnosti buněčné stěny (BS). Kromě důležité role, kterou BS hraje při vývoji rostlin, biomateriály z BS se využívají v četných lidských aktivitách a mají také vysoký aplikační potenciál jako zdroje obnovitelné energie pro budoucnost. Cílem projektu je prozkoumat novou roli CK v regulaci složení a struktury BS během buněčné diferenciace, která je těmito hormony řízena. Naše hypotéza je, že CK kontrolují buněčnou diferenciaci prostřednictvím regulace biomechanických vlastností BS. Důležitou součásti projektu je použití CRISPR-Cas9 technologie na editaci genů a také nejnovější optické metody Brillouinova zobrazení, která byla vyvinuta pro neinvazní měření biomechanických vlastností BS.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 978568 od 2.8.2011