Doktorské studium

Studijní obor Fyzická geografie

Název práce: Role přírodních podmínek v komplementaritě města a venkova v období postindustriální společnosti

Školitel: doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 980324 od 2.8.2011