Doktorské studium

Studijní obor Anatomie a fyziologie rostlin

Název práce: Rostlinné biotechnologie za pomoci bioreaktorů: analýza účinků stresu

Školitel: prof. Ing. Miloš Barták, CSc.

Oficiální zadání:
Aplikace nové metody kultivace řas a sinic pomocí moderního fotobioreaktoru její propojení s hodnocením fyziologického stavu experimentálních řas/sinic kultuře. Předmětem studia bude reakce experimentálních druhů na fyzikální podmínky, zejména záření , teplotu, pH. Další součástí bude hodnocení fyziologického experimentálních druhů nejmodernějšími měřícími přístroji (fluorometry řízenými počítačem. Dynamika změn ve funkci fotosyntetického aparátu, jmenovitě fotosystému II bude zjišťována po akutním krátkodobém ozáření silným světlem pomocí indukční fluorescenční křivky se saturačními pulsy a analýzou parametrů fluorescence chlorofylu. Rovněž vyhodnocení naměřených fluorescenčních parametrů pomocí speciálního softwaru a interpretace získaných dat.
Poznámka:
V případě zájmu o doplňkové informace o tématu disertační práce, způsobu zpracování, metodických postupech (apod.) napište e-mailovou zprávu na adresy: mbartak@sci.muni.cz


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 982322 od 2.8.2011