Doktorské studium

Studijní obor Antropologie

Název práce: Rozlišení antropogenních a neantropogenních činitelů na pleistocenním osteologickém materiálu

Školitel: doc. Mgr. Sandra Sázelová, Ph.D.

Předběžné zadání:
Předmětem práce bude osteologický materiál lidského i živočišného původu, jakožto nositel tafonomických stop antropogenních i neantropogenních činitelů. Cílem práce bude rozvinout metodiku a techniky pro rozlišení působení dílčích činitelů za použití klasických i moderních zobrazovacích metod a jejich aplikace na pleistocenní materiál se zaměřením na areál Dolní Věstonice – Pavlov – Milovice. Dizertační práce bude vznikat ve spolupráci s Archeologickým ústavem AVČR Brno, v.v.i., Středisko pro výzkum paleolitu a paleoantropologie v Dolních Věstonicích. Potencionálně předpokládáme spolupráci s Univerzitou v Thuebingen a Ústavem pro lidskou evoluci Institutu Maxe Plancka v Lipsku.

Vybraná literatura k tématu:
1. Behrensmeyer, A. K. 1978. Taphonomic and ecologic information from bone weathering. Paleobiology 4, 150-163.
2. Binford L. R. 1981. Bones: ancient man and modern myths. San Diego: Academic press.
3. Binford, L. R. 1978. Nunamiut Ethnoarchaeology. New York: Academic Press.
4. Haynes, G. 1980. Evidence of carnivore gnawing on Pleistocene and Recent mammalian bones. Paleobiology 6 (3), 341-351.
5. Micozzi, M. S. 1986. Experimental study of postmortem change under field conditions: Effects of freezing, thawing and mechanical injury. Journal of Forensic Research 31, 953-61.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 981464 od 2.8.2011