Doktorské studium

Studijní obor Fyzická geografie

Název práce: Scénáře městského klimatu a výskyt horkých vln podle modelových výstupů

Školitel: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.

Předběžné zadání:
- sestavení rešerše prací k modelování městského klimatu - geografické faktory podmiňující časoprostorovou diferenciaci klimatu na příkladu města Brna - analýza výsyktu extrémně vysokých teplot a horkých vln na základě instrumentálních měření v Brně (1961-2012) - model MUKLIMO_3 a simulace vyskytu extrémních teplot horkých vln - porovnání obou přístupů, validace výsledků, predikce


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 976533 od 2.8.2011