Doktorské studium

Studijní obor Analytická chemie

Název práce: Separační metody v analýze léčiv

Školitel: doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

Předběžné zadání:
1. Literární rešerše
2. Vývoj a optimalizace analytických metod pro stanovení léčiv
3. Analýza reálných vzorků

Práce je řešena v rámci spolupráce mezi PřF a LF MU.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 928968 od 2.8.2011