Doktorské studium

Studijní obor Molekulární a buněčná biologie

Název práce: Signální dráhy sarkomů dětského věku jako cíle pro léčbu nízkomolekulárními inhibitory.

Školitel:


Poznámka:
Vedoucím práce bude dr. Jakub Neradil (Ústav experimentální biologie PřF MU), který se stane oficiálním školitelem po schválení Vědeckou radou PřF MU. Téma je rezervováno pro pana Václava Smékala.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 779619 od 2.8.2011