Doktorské studium

Studijní obor Fyzikální chemie

Název práce: Slabé mezimolekulové interakce pro vývoj receptorů založených na grafenu

Školitel: prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.


Literatura:
FOROUTANNEJAD, Cina, Martin NOVÁK a Radek MAREK. Comment on "Some Unexpected Behavior of the Adsorption of Alkali Metal Ions onto Graphene Surface under the Effect of External Electric Field". Journal of Physical Chemistry C, Washington D.C.: American Chemical Soc, 2015, roč. 119, č. 10, s. 5752-5754. ISSN 1932-7447. doi:10.1021/jp511541p., FOROUTANNEJAD, Cina a Radek MAREK. Potential energy surface and binding energy in the presence of an external electric field: modulation of anion–pi interactions for graphene-based receptors. Physical Chemistry Chemical Physics, Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2014, roč. 16, č. 6, s. 2508-2514. ISSN 1463-9076. doi:10.1039/c3cp52671b., NOVÁK, Martin, Cina FOROUTANNEJAD a Radek MAREK. Solvent Effects on Ion-Receptor Interactions in the Presence of an External Electric Field. Physical Chemistry Chemical Physics, Cambridge: Royal Chemical Society, 2016, roč. 18, č. 44, s. 30754-30760. ISSN 1463-9076. doi:10.1039/C6CP05781K., NOVÁK, Martin, Radek MAREK a Cina FOROUTANNEJAD. Anti-Electrostatic CH-Ion Bonding in Decorated Graphanes. Chemistry - A European Journal, Wiley-VCH, 2017, roč. 23, č. 59, s. 14931-14936. ISSN 0947-6539. doi:10.1002/chem.201703459., NOVÁK, Martin, Cina FOROUTANNEJAD a Radek MAREK. Modulating Electron Sharing in Ion-pi-Receptors via Substitution and External Electric Field: A Route toward Bond Strengthening. Journal of Chemical Theory and Computation, Washington: American Chemical Society, 2016, roč. 12, č. 8, s. 3788-3795. ISSN 1549-9618. doi:10.1021/acs.jctc.6b00586.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 981448 od 2.8.2011