Doktorské studium

Studijní obor Regionální geografie a regionální rozvoj

Název práce: Stárnutí a každodenní mobilita

Školitel:


Poznámka:
Školitel Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. podléhá schválení VR fakulty.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 779620 od 2.8.2011