Doktorské studium

Studijní obor Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování

Název práce: Statistická analýza sférických dat

Školitel: prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.

Oficiální zadání:
Zabývejte se parametrickými a neparametrickými odhady hustot sférických dat. Zaměřte se na problematiku volby parametrů těchto odhadů.Pojednejte také o směrových datech. Teoretické výsledky aplikujte na zpracování geografických dat a meteorologických dat.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 779610 od 2.8.2011