Doktorské studium

Studijní obor Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování

Název práce: Statistická inference v životním pojištění

Školitel: doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.

Oficiální zadání:
V aplikáciách týkajúcich sa životného poistenia sa často používa deterministický prístup. Zo štatistického uhla pohľadu je dôležitejší stochastický prístup, ktorý je základom pre aplikácie využívajúce teóriu odhadu a štatistickú inferenciu. Navrhovaný projekt doktorskej práce sa bude zaoberať: 1) vybranými poisteniami pre jeden život nielen z pohľadu deterministického, ale aj stochastického, 2) teóriou odhadu, t.j. bodovými a intervalovými odhadmi vybraných charakteristík poistení, napr. súčasná a budúca hodnota apod., a numerickými algoritmami ich výpočtu, 3) parametrickou triedou zovšeobecnených gama rozdelení a príbuznými rozdeleniami. Všetky metódy budú implementované v jazyku R a aplikované na reálnych dátach.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 981588 od 2.8.2011