Doktorské studium

Studijní obor Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování

Název práce: Statistické modelování a inference pro náhodné procesy za nestandardních okolností

Školitel:

Předběžné zadání:
Kandidát bude pracovat na tématech v oblasti statistického modelování a inference pro stochastické procesy za nestandardních okolností se zaměřením na analýzu funkcionálních dat, včetně statistické metodologie, výpočtů a aplikací.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 949812 od 2.8.2011