Doktorské studium

Studijní obor Algebra, teorie čísel a matematická logika

Název práce: Stavy na kvantových strukturách

Školitel: doc. RNDr. Jan Paseka, CSc.


Literatura:
DVUREČENSKIJ, Anatolij. New Trends in Quantum Structures. Bratislava: Kluwer Acad. Publ., 2000. 541 s. ISBN 0-7923-6471-6., Handbook of quantum logic and quantum structures :quantum structures. Edited by Dov M. Gabbay - Kurt Engesser - Daniel Lehmann. 1st ed. Amsterdam: Elsevier, 2007. xvi, 801. ISBN 9780444528704., PTÁK, Pavel a Sylvia PULMANNOVÁ. Orthomodular structures as quantum logics. 1st ed. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1991. 212 s. ISBN 8022402427., DVUREČENSKIJ, Anatolij. New Trends in Quantum Structures. Bratislava: Kluwer Acad. Publ., 2000. 541 s. ISBN 0-7923-6471-6.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 980047 od 2.8.2011