Doktorské studium

Studijní obor Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování

Název práce: Stochastické modely a postupy v početních neurovědách

Školitel: doc. RNDr. Petr Lánský, DrSc.

Předběžné zadání:
V rámci dizertace budou studovány nové matematické postupy v souvislosti s tzv. časovým kódováním informace v neuronech. Z tohoto důvodu hrají velmi důležitou roli pravděpodobnostní metody. Cílem bude nalézt nové stochastické modely a ukázat na jejich kvality ve srovnání s těmi dosud užívanými a to především při uvažování multiplikativního šumu.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 982250 od 2.8.2011