Doktorské studium

Studijní obor Strukturní biologie

Název práce: Structural changes of the selected protein fibrils induced by phosphorylation and the interaction with 14-3-3 proteins

Školitel:

Oficiální zadání:
Several neurodegenerative diseases are asociated with the formation of fibrous (fibrillar) protein agreggates. The fibrillization of amyloid beta peptide into amyloid plaques and the agregation of hyperphosphorylated tau protein into neurofibrillar tangles are main neuropatological signs of Alzheimer disease. Studying of how different factors influence the formation of protein fibrils is the key for understanding this neurodegerative processes. The main aim of this PhD project will be characterization of structural changes in the formation of protein fibrils due to different phosphorylation state and the interaction with 14-3-3 proteins. Interdisciplinary approach combining molecular biology and structural biology (mainly cryoEM tomography) methods will be applied. Molecular binding mode involving 14-3-3 will be elucidated by NMR.
Poznámka:
RNDr. Mgr. Jozef Hritz, Ph.D. (BNMRS CSB CEITEC MU), učo 107254 - supervisor


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 980408 od 2.8.2011