Doktorské studium

Studijní obor Fyzikální chemie

Název práce: Strukturní studie lidského rhinoviru C

Školitel: Mgr. Pavel Plevka, Ph.D.

Oficiální zadání:
Přestože byly určeny krystalové struktury celé řady pikornavirů, není známa struktura lidského rhinoviru C (HRV-C). Viry ze skupiny HRV-C způsobují přibližně 50% nachlazení rhinovirového původu. Na rozdíl od HRV-A a HRV-B často vyvolávají závažné záněty nižších cest dýchacích. Student/ka použije přístupy makromolekulární krystalografie k určení struktury virionu, prázdné partikule, a nestrukturních proteinů RNA-dependentní RNA-polymerázy, proteázy a RNA-helikázy. Student/ka vyzkouší různé způsoby pro přípravu velkého množství virových partikulí, aby bylo možné určit krystalizační podmínky. Struktura viru bude určena pomocí metody molekulárního nahrazení. Paralelně bude pracovat na určení struktury nestrukturních proteinů. Nestrukturní proeiny budou připraveny expresí v bakteriálních buňkách. Student/ka bude také studovat komplexy proteinů a virů s malomolekulárními inhibitory. Plevka P, Perera R, Cardosa J, Kuhn RJ, Rossmann MG. Crystal Structure of the Hand, Foot, and Mouth Disease Virus, Enterovirus 71. Science. 2012; 336(6086):1274. Plevka P, Perera R, Yap ML, Cardosa J, Kuhn RJ, Rossmann MG. Structure of human enterovirus 71 in complex with a capsid-binding inhibitor. PNAS. 2013; 110(14):5463-7.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 981314 od 2.8.2011