Doktorské studium

Studijní obor Fyzikální chemie

Název práce: Studie dopadu mrazení na biologicky aktivní látky.

Školitel: doc. Mgr. Dominik Heger, Ph.D.

Předběžné zadání:
Mrazení vodných roztoků je doprovázeno výrazným zakoncentrováním rozpuštěných látek (1), nerovnovážným rozmístěním protonů (2) a změnami solvatace rozpuštěných látek (3). Míra zakoncentrování za různých podmínek mrazení byla studována také pomocí fluorescenční spektroskopie (4). Povrch ledu je doposud ne zcela dobře prostudované, přestože velmi zajímavé prostředí, které hraje významnou roli v přírodě, ale i v průmyslových aplikacích (procesy mrazení a lyofilizace). Povrch ledu je doposud ne zcela dobře prostudované, přestože velmi zajímavé prostředí, které hraje významnou roli v přírodě, ale i v průmyslových aplikacích (procesy mrazení a lyofilizace). Právě při mrazení biochemicky aktivního materiálu se často pozoruje snížená aktivita po jeho rozmrazení. Proč nastává a jak ji zamezit je hlavním tématem této práce. Práce bude spočívat ve sledování obnovené aktivity vybraných enzymů po jejich zmrazení a rozmrazení za různých podmínek. Obnovená aktivita bude korelována se změnou množství protonů přítomných na povrchu ledu, naměřeným potenciálem mrznutí a změnou struktury enzymu měřenou pomocí spektroskopie cirkulárního dichroismu. Literatura: 1. HEGER, D.; JIRKOVSKY, J.; KLAN, P. Aggregation of methylene blue in frozen aqueous solutions studied by absorption spectroscopy. Journal of Physical Chemistry A, 2005, vol. 109, no. 30, p. 6702-6709. ISSN 1089-5639. 2. HEGER, D.; KLANOVA, J.; KLAN, P. Enhanced protonation of cresol red in acidic aqueous solutions caused by freezing. Journal of Physical Chemistry B, 2006, vol. 110, no. 3, p. 1277-1287. ISSN 1520-6106. 3. HEGER, D.; KLAN, P. Interactions of organic molecules at grain boundaries in ice: A solvatochromic analysis. Journal of Photochemistry and Photobiology a-Chemistry, 2007, vol. 187, no. 2-3, p. 275-284. ISSN 1010-6030. 4. HEGER, D.; NACHTIGALLOVA, D.; SURMAN, F. et al. Self-Organization of 1-Methylnaphthalene on the Surface of Artificial Snow Grains: A Combined Experimental-Computational Approach. Journal of Physical Chemistry A, 2011, vol. 115, no. 41, p. 11412-11422. ISSN 1089-5639.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 979311 od 2.8.2011