Doktorské studium

Studijní obor Biochemie

Název práce: Studium antimikrobiálních a imunomodulačních účinků komponent jedu chřestýše brazilského (Crotalus durissus)

Školitel: doc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.

Oficiální zadání:
Student zvládne separaci vysokomolekulárních a nízkomolekulárních složek jedu pomocí HPLC/FPLC a FFF. Jednotlivé komponenty budou charakterizovány pomocí DLS, MALS, UV-VIS, Fluorescenční spektroskopie, DSC, MS, FTIR a CD-spektroskopie. Antivirální, antibakteriální a antifungální aktivita bude stanovena in vitro. Na in vitro imunologických modelech bude studován protizánětlivý účinek a stimulace hojení ran. Cílem studie je prověřit možnosti aplikace chřestýšího jedu a jeho komponent pro medicínské aplikace, zejména pro použití v dermatologických preparátech.
Poznámka:
Kontakt: doc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. (turanek@vri.cz; tel: 732813577)


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 890246 od 2.8.2011