Doktorské studium

Studijní obor Biochemie

Název práce: Studium inhibitorů dehalogenáz jako potenciálních antituberkulotik

Školitel: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.

Oficiální zadání:
Tuberkulóza je infekční onemocnění způsobené bakterií Mycobacterium tuberculosis, které má na svědomí největší počet obětí v lidské historii. Problematika tuberkulózy se v současném období opět dostává do popředí zdravotnické pozornosti na celém světě. Vzhledem k rostoucí antibiotické multirezistenci a rychle se zvyšujícímu výskytu onemocnění je potřeba vyvinout nové léky. Genomické a proteomické analýzy Mycobacterium tuberculosis prokázaly přítomnost tří různých genů dehalogenačních enzymů, které vykazující nadprodukci translačních produktů ve virulentních kmenech a naznačují možný význam těchto enzymů v obraně patogenu proti účinku imunitního systému hostitele.

Cílem projektu bude zjistit mechanismus katalýzy a inhibice mykobakteriálních a blízce příbuzných dehalogenačních enzymů. Při řešení budou vzájemně kombinovány moderní experimentální techniky (robotický screening, mikrofluidika, mikrokalorimetrie a techniky rychlého mísení) s přístupy výpočetní chemie (virtuální screening, modelování vazby inhibitorů a dynamiky vázaných komplexů).

Projekt bude řešen v rámci spolupráce Loschmidtových laboratoří Masarykovy university se zahraničními pracovišti: Univerzitou v Cambridge, Univerzitou v Southamptonu a Univerzitou Eötvöse Loránda.
Poznámka:
Prosíme zájemce o téma, aby zaslali svůj životopis a motivační dopis doc. RNDr. Zbyňkovi Prokopovi, Ph.D. na adresu zbynek@chemi.muni.cz.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 901018 od 2.8.2011