Doktorské studium

Studijní obor Mikrobiologie

Název práce: Studium klinicky významných multirezistentních linií Escherichia coli a epidemických plazmidů za využití technik nové generace sekvenování

Školitel: RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.

Oficiální zadání:
Antibiotická rezistence představuje přední zdravotnický problém. Celosvětový nárůst a šíření rezistentních bakterií ohrožuje léčbu infekčních nemocí a má závažné důsledky na naše zdraví. V popředí zájmu je studium multurezistentních a patogenních bakterialních linií a mobilních genetických elementů, zejména plazmidů, které jsou odpovědné za rychlé a efektivní šíření rezistenci ke kriticky významným skupinám antibiotik. Za využití pokročilých molekulárně biologických technik bude analyzován soubor bakteriálních izolátů a plazmidů nesoucích zájmové geny antibiotické rezistence. Plazmidy náleží k epidemickým a celosvětově rozšířeným skupinám a pochází z klinicky významných gramnegativních bakterií. Bude sledován horizontální přenos plazmidů, genové přestavby, přítomnost genů virulence a genů udávajících selekční výhodu pro bakteriální hostitelskou buňku. Funkce nově identifikovaných genů budou studovány technikami mutageneze. Školitel: RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 778376 od 2.8.2011