Doktorské studium

Studijní obor Biomolekulární chemie

Název práce: Studium kvadruplexů nukleových kyselin

Školitel: prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc.

Oficiální zadání:
Disertační práce se bude zabývat studiem vybraných kvadruplexů nukleových kyselin pomocí metod molekulového modelování, zejména molekulové dynamiky. Cílem je po-kusit se navrhnout mechanismus foldingu vybraných molekul včetně jejich potenciálních kinetických mezistavů - triplexů a duplexů. Práce se bude rovněž věnovat vzniku různých typů smyček a vlivu oligonukleotidové sekvence a iontových podmínek.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 780240 od 2.8.2011