Doktorské studium

Studijní obor Biomolekulární chemie

Název práce: Studium kvadruplexů nukleových kyselin

Školitel: prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc.

Oficiální zadání:
Disertační práce se bude zabývat studiem vybraných kvadruplexů nukleových kyselin pomocí metod molekulového modelování, zejména molekulové dynamiky. Cílem je po-kusit se navrhnout mechanismus foldingu vybraných molekul včetně jejich potenciálních kinetických mezistavů - triplexů a duplexů. Práce se bude rovněž věnovat vzniku různých typů smyček a vlivu oligonukleotidové sekvence a iontových podmínek. Šponer, J.; Bussi, G.; Stadlbauer, P.; Kührová, P.; Banáš, P.; Islam, B.; Haider, S.; Neidle, S.; Otyepka, M., Folding of Guanine Quadruplex Molecules–funnel-like Mechanism or Kinetic Partitioning? An Overview from MD Simulation Studies. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General Subjects 2017, 1861, 1246–1263 Profil současného výzkumu lze zjistit i ze seznamu publikací
http://www.ibp.cz/cs/oddeleni/struktura-a-dynamika-nukleovych-kyselin/publikace-uplny-seznam/


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 883522 od 2.8.2011