Doktorské studium

Studijní obor Biomolekulární chemie

Název práce: Studium lidských RecQ helikáz associovaných se syndromy nestability genomu

Školitel: doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.

Předběžné zadání:
Obecný terapeutický přístup pro léčbu ruzných typů rakoviny využívá radio- a chemoterapii, která často vede k tvorbě toxických produktů na DNA. Hlavním cílem projektu je pochopení vzniku těchto toxických rekombinačních a replikačních struktur, jejich rozložení a možná regulace. K dosažení tohoto cíle se zaměříme na testování vlivu lidských homologů RecQ, které jsou často asociovány s genetickými onemocněními (BLM, WRN, RTS syndromy), na aktivitu komplexu Mus81/Eme1 a dalších strukturně-specifických nukleáz, abychom objasnili jejich specifický vliv na stabilitu genomu. Zaměříme se rovněž na charakterizaci jejich schopnosti štěpit substráty obsahující Platinové a kovalentní protein-DNA komplexy.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 884603 od 2.8.2011