Doktorské studium

Studijní obor Biomolekulární chemie

Název práce: Studium lytických domén fága 812 za účelem vývoje lytických enzymů pro terapii stafylokokových infekcí.

Školitel: prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.

Oficiální zadání:
Bakteriofágy jsou přirozenými parazity bakterií, které jsou schopné usmrcovat i patogenní bakteriální buňky v daném prostředí. Z tohoto důvodu byly bakteriofágy, krátce po jejich objevu na počátku 20. století, využívány k léčbě infekcí. Dnes prochází fágová terapie svou renesancí a je rozvíjena díky vzrůstajícímu problému s rezistencí patogenních kmenů například rodu Staphylococcus. Na oddělení strukturní biologie v NMR laboratoři a ve spolupráci s oddělením genetiky a molekulární biologie je studována struktura fágových proteinů, které se podílejí na lytické aktivitě fágů. Cílem této disertační práce bude vývoj expresního systému pro produkci lyticky působících enzymů pro přípravu antimikrobiálních terapeutických preparátů vhodných pro léčbu a prevenci stafylokokových infekcí. Geny stafylokokových bakteriofágů s širokým rozmezím hostitelů kódující lytické enzymy budou metodami genového inženýrství optimalizovány pro zvýšení jejich lytické aktivity. Získané lytické enzymy budou biochemicky charakterizovány a ve spolupráci s odborníky ze strukturní biologie bude stanovena atomární struktura vybraných proteinových domén odpovědných za lyzi buněk patogena. Během disertační práce budou použity základní i pokročilé techniky pro přípravu rekombinantní DNA s následnou expresí a purifikací zmíněných lytických enzymů, dále budou použity základní imunochemické metody (ELISA, Western blotting) a ke stanovení atomární struktury vybraných proteinových lytických domén bude použita NMR analýza.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 779890 od 2.8.2011