Doktorské studium

Studijní obor Fyzikální chemie

Název práce: Studium mechanismu odstoupení fotochemických chránících skupin.

Školitel: doc. Mgr. Dominik Heger, Ph.D.

Předběžné zadání:
Fotochemické chránící skupiny jsou látky, u kterých absorbování fotonu způsobí rozštěpení kovalentní vazby, a tak dá vzniknout volné molekule látky chráněné (aktivované molekule) a zbytku chránicí skupiny. Foton v tomto případě může být považován za reagent povahy fyzikální, jehož výhody oproti reagentům chemické povahy jsou především okamžité, přesné a snadné dávkování v prostoru a čase, a to bez zředění vzorku. Tyto a další vlastnosti fotochemicky aktivovatelných molekul způsobily, že jejich hlavní využití neleží v chránění funkčních skupin v organické syntéze, ale spíš v aplikacích, které zúročí možnost časově a prostorově přesného uvolnění požadované látky. Pokud je navíc pozorovaný děj rychlejší než by byla difuse molekul, stává se fotochemické uvolnění "rychle" odstupující skupiny jediným použitelným prostředkem. Takto bylo chránicích skupin využito například k měření rychlosti nervového vzruchu (uvolněním neurotransmiteru v místě synapse),(1) popisu chemotaxe spermií (uvolněním oxytocinu)(2) či uvolnění léčiva.(3) Pokud má být aktivovatelná látka použita v časově rozlišené studii je nezbytně nutné znát rychlost uvolnění z ní. To by bylo cílem této práce. Budou prováděny fotochemické experimenty v ustáleném stavu, ale i časově rozlišené v nano a femto sekundové časové oblasti (4; 5).


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 947848 od 2.8.2011