Doktorské studium

Studijní obor Materiálová chemie

Název práce: Studium modelových soustav na bázi niklu a termodynamický popis fázových rovnovah

Školitel: doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.

Předběžné zadání:
Studium kovových soustav na bázi niklu je velmi aktuální oblastí výzkumu a to především z hlediska výskytu uspořádané fáze gamma’ v neuspořádané gamma matrici, jejichž koexistence podmiňuje mechanické vlastnosti materiálů za vysokých teplot. Tyto procesy fázové transformace jsou popsány specifickými modely. Reálný materiál je tvořen mnoha složkami, ale pouze zvolené modelové systémy s maximálním počtem čtyř až pěti složek jsou optimální z hlediska teoretického a experimentálního studia. Práce bude zaměřena na studium vybraných systémů nižšího řádu (ternární) z důvodu zpřesnění údajů pro modelování rovnováh v systémech vyššího řádu. K výpočtům bude použit software ThermoCalc pro výpočet a optimalizaci termodynamických a fázových dat, založený na metodě CALPHAD.
Literatura:
LUKAS, Hans Leo, Suzana G. FRIES a Bo SUNDMAN. Computational thermodynamics :the Calphad method. New York: Cambridge University Press, 2007. x, 313. ISBN 9780521868112.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 981345 od 2.8.2011