Doktorské studium

Studijní obor Molekulární a buněčná biologie

Název práce: Studium molekulárních a funkčních mechanismů derivátů pentametiniových solí.

Školitel: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

Předběžné zadání:
Studium molekulárních a funkčních mechanismů derivátů pentametiniových solí. Deriváty pentamethinových solí s konjugovaným quinoxanolinem inkorporovaným do pentamethiniových komplexů patří mezi potenciální protinádorově účinné látky. Nově syntetizované pentamethiniové soli jsou silné fluorofory, selektivně lokalizováné v mitochondriích vykazující specifickou toxicitu vůči nádorovým buňkám. Cílem této práce bude studium mechanismů biologické aktivity těchto látek na úrovni molekulární i buněčné, a nalezení spojitosti mezi strukturou a aktivitou dané látky. Látky budou testovány z hlediska cytotoxického a cytostatického účinku na lidských nádorových i nenádorových liniích. Na základě tohoto screeningu budou vybrány nejzajímavější z nich, u nichž bude blíže studován jejich mechanismus účinku na úrovni apoptózy, buněčného cyklu, autofagie, oxidativního stresu a na úrovni vlivu na p53 signální dráhu. Blíže budou také identikovány geny a proteiny ovlivňjící účinek a aktivitu těchto látek. Study of molecular and functional mechanism of novel cytostatics (derivates of polymethinium salts) Pentamethinium salts with expanded conjugated quanoxanoline unit incorporated into a pentamethinium chain have great potential as anti-cancer tools. In addition, methinium salts represent a class of strong chromophores with high versatily. Recently synthesised pentamethinium salts exhibit high fluorescence intensity, selective mitochondrial localization, high toxicity and selectivity toward malignant cell lines. The aim of the work is to study the mechanism(s) of biological activity of the synthesized compounds at the cellular and molecular levels and identify structure/activity relationships. The biological properties of these salts will be subjected to biological studies consist of determining in vitro cytotoxic and cytostatic activity in panel of well-defined stable human cancer cell line and non-cancer cell lines. The most promising drugs will be analyzed in more detail to elucidate their mechanism(s) responsible for cytotoxicity (apoptosis, cell cycle analysis, autophagy, analysis of oxidative stress and p53 pathway). The genes and proteins related to drug activity will be identified and characterized in more details.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 780064 od 2.8.2011