Doktorské studium

Studijní obor Biochemie

Název práce: Studium nekódujících RNA jako biomarkerů a terapeutických cílů u renálního karcinomu

Školitel: doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Oficiální zadání:
Renální karcinom (RCC) je nejčastějším nádorovým onemocněním ledvinného parenchymu a představuje přibližně 3 % všech zhoubných nádorových onemocnění dospělé populace. RCC se vyznačuje vysokou chemo- a radiorezistencí a časným relapsem po nefrektomii. Výzkum molekulární patologie tohoto onemocnění se v posledních letech stále více zaměřuje na nekódující RNA, jejichž vlastnosti odpovídají požadavkům pro využití jak diagnostické tak terapeutické, a jejichž deregulace byla prokázána u řady nádorových onemocnění včetně RCC. Cílem dizertační práce bude studovat expresi různých tříd nekódujících RNA v nádorové tkáni RCC případně tělních tekutinách za využití vysokokapacitních genomických metod a dále bližší funkční charakterizace identifikovaných nekódujících RNA pomocí in vitro a in vivo modelů.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 779549 od 2.8.2011