Doktorské studium

Studijní obor Fyziologie živočichů

Název práce: Studium patogeneze Alzheimerovy choroby s využitím lidských pluripotentních kmenových buněk a modelu neurální diferenciace in vitro.

Školitel: Mgr. Dáša Bohačiaková, Ph.D.

Oficiální zadání:
Alzheimer's disease is the most common cause of dementia in elderly population worldwide. The current body of research supports the concept that protein aggregation initiates the onset of Alzheimer's disease. However, in spite of the large number of available literature and studies, a mechanism of pathogenesis initiation and potential treatment for Alzheimer's disease remains elusive. Our laboratory has recently implemented a method for derivation of cerebral organoids from human embryonic stem cells. Using this model, as well as other relevant differentiation strategies, we aim to test hypothetical mechanisms of Alzheimer's disease pathogenesis using patient’s derived pluripotent stem cells. In collaboration with other partners from Masaryk University, we will test several hypotheses of the onset of Alzheimer’s disease. We believe that proposed strategy will bring a new perspective the field of Alzheimer’s disease research.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 981714 od 2.8.2011