Doktorské studium

Studijní obor Biochemie

Název práce: Studium proteinů zapojených do rozpoznávání hostitelských buněk

Školitel: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

Předběžné zadání:
Sacharidy nesou enormní informační potenciál, mnohonásobně větší než jiné typy biomolekul, což lze dobře demonstrovat na jejich srovnání s proteiny. Strukturní variabilita sacharidů jim přináší jedinečnost na poli specifického rozpoznávání v biologických procesech , co lze demonstrovat např. na systému krevních a tkáňových skupin ABH(0) či Lewis antigenů. Proteiny zapojené do specifické interakce, lektiny, hrají klíčovou roli v primárním rozpoznání signalizačních drah či rozpoznání a adhezi lektiny z patogenních organism na hostitelskou buňku. Cílem disertační práce bude strukturně-funkční studium vybraných proteinů zapojených do specifických interakcí s oligosacharidy humánních tkáňových antigenů, jejichž spektrum se významně mění v mnohých imunodeficitních stavech organismu. Práce na tématu může pokrývat dráhu od bioinformatického studia a cestu od genu, přes klonování, přípravu rekombinantních proteinů až po jejich strukturně funkční charakterizaci.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 980203 od 2.8.2011