Doktorské studium

Studijní obor Anorganická chemie

Název práce: Studium reakcí alumazenu s Lewisovskými kyselinami a bazemi.

Školitel: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.

Oficiální zadání:
1. Prostudujte reaktivitu alumazenu s Lewisovými bazemi a charakterizujte vzniklé produkty pomocí rentgenové strukturní analýzy a dalších fyzikálně chemických metod.

2. Prostudujte stabilitu vzniklých D-A komplexů pomocí VT-NMR spektroskopie.

3. Prostudujte reaktivitu alumazenu se silnými Lewisovými kyselinami s cílem připravit kationty alumazenu.


Literatura:
LÖBL, Jiří, Marek NEČAS a Jiří PINKAS. Alumazene adducts with triphenylphosphine oxide. Main Group Chemistry, UK: Taylor & Francis, 2006, roč. 5, č. 1, s. 79 - 88. ISSN 1024-1221., LÖBL, Jiří, Alexey Y. TIMOSHKIN, Cong TRINH, Marek NEČAS, Herbert W. ROESKY a Jiří PINKAS. Alumazene Adducts with Pyridines: Synthesis, Structure, and Stability Studies. INORGANIC CHEMISTRY, Spojené státy americké: American Chemical Society, Washington DC, 2007, roč. 46, č. 14, s. 5678-5685. ISSN 0020-1669., PINKAS, Jiří, Jiří LÖBL a Herbert W. ROESKY. Chemical Reactivity of Alumazene. Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, Philadelphia, USA: Taylor & Francis, 2004, roč. 179, 4-5, s. 759 - 763. ISSN 1042-6507.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 947829 od 2.8.2011