Doktorské studium

Studijní obor Obecná a molekulární genetika

Název práce: Studium sex determinujících oblastí u dvoudomé rostliny Silene latifolia

Školitel: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.


Poznámka:
Konzultant: Ing. Radim Čegan, Ph.D.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 781412 od 2.8.2011