Doktorské studium

Studijní obor Analytická chemie

Název práce: Studium termodynamických a kinetických vlastností kovových komplexů makrocyklických sloučenin a jejich využití v analytické chemii

Školitel: doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

Oficiální zadání:
1. Literární rešerše
2. Studium interakce nových makrocyklických ligandů s ionty kovů a anorganickými /organickými anionty z termodynamického, kinetického a analytického hlediska
3. Testování ligandů a jejich komplexů jako optické/elektrochemické senzory nebo v separačních metodách pro stanovení vybraných iontů
4. Aplikace dosažených výsledků v analytické chemii


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 976587 od 2.8.2011