Doktorské studium

Studijní obor Organická chemie

Název práce: Studium vazby metaloléčiv na makrocyklické nosiče pro cílený transport

Školitel: prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.

Předběžné zadání:
Vazba metaloléčiv na makrocyklické nosiče bude studována pomocí metod NMR spektroskopie a ITC. Experimentální data budou korelována s výsledky molekulového modelování.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 979617 od 2.8.2011