Doktorské studium

Studijní obor Ekotoxikologie

Název práce: Studium vlivu faktorů interní a externí expozice na lidský mikrobiom

Školitel: Mgr. Eva Budinská, Ph.D.

Oficiální zadání:
Oficiální zadání bude připraveno ve spolupráci se studentem/kou. Zájemci o téma musí před přihlášením kontaktovat školitelku-specialistiku - Dr. Petra Vídeňská (videnska@recetox.muni.cz)


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1000161 od 2.8.2011