Doktorské studium

Studijní obor Organická chemie

Název práce: Supramolekulární systémy pro detekci aniontů

Školitel: doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.

Oficiální zadání:
Student bude mít za úkol prozkoumat různé přístupy přípravy systémů, které umožní kvalitativní i kvantitativní detekci anorganických aniontů v roztoku. Primárně budou studovány systémy založené na bambusurilu při použití NMR, absorpční a emisní spektroskopie Student will investigate different approaches for the preparation of supramolecular systems which enable qualitative and quantitative detection of inorganic anions in solution. Attention will be paid particularly to systems based on bambusurils in conjunction with NMR, absorption, and emission spectroscopies.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 976497 od 2.8.2011